Soutěž o nejhezčí foto s koloběžkou v zimě | kolobezky.bike
Půjčovna a prodej koloběžek Olomouc
604 851 388kontaktFacebookTwitterGoogle+Instagram

Soutěž o nejhezčí foto s koloběžkou v zimě

Pojďte si s námi zasoutěžit o doplňky pro Vaši koloběžku!

I když se nám dny zkracují a o déšť či sníh už není nouze, spoustu z vás ani nepřízeň počasí neodradí od vyjížďky na koloběžce. Pro ty z vás, kteří patří k výše zmíněným, máme soutěž, kde můžete prezentovat sebe, svou koloběžku, své výkony na ní, svou lásku k ní, případně přírodu a místa, které jste s koloběžkou navštívili. Jde tedy o fotografickou soutěž, kde hraje hlavní roli vaše koloběžka a zážitky s ní v zimním období. Určitě jste si mnohokrát říkali při vyjížďce zasněženou krajinou: Škoda, že to nevidí i ostatní…pochlubte se tak svými fotkami!

Věříme, že vás naše soutěž bude bavit! Bude probíhat na Facebookových stránkách kolobezky.bike a soutěž se jmenuje Nejhezčí foto s koloběžkou v zimě. Zúčastnit se může úplně každý, kdo má rád jízdu na koloběžce a chce se podělit o své zážitky s ostatními milovníky tohoto sportu.

Soutěž bude probíhat na Facebooku kolobezky.bike od 23. 12. 2016 do 14. 2. 2017 12:00. Zapojte do fotografování vaši rodinu, přátelé a kolegy. Podmínku účasti v soutěži je, abyste dali „like“ Facebookové stránce kolobezky.bike. Fotografii stačí poslat na Facebook do zprávy kolobezky.bike a připsat jméno, příjmení a Váš email. Jeden účastník může zaslat pouze jednu fotografii. Z vašich poslaných fotografií vytvoříme Fotogalerii. Zvítězí ty fotografie, které získají do 14. 2. 2017 do 12:00. nejvíce „lajků“. Nezapomeňte sdílet soutěž se svými přáteli, abyste zvýšili šance na svou výhru. O výsledku soutěže tedy rozhodnete vy a vaši přátelé. Výherci budou tři.

Jak se zúčastnit:

  • Vyfoť se s koloběžkou (případně jen koloběžku samostatně) během zimní vyjížďky nebo s vánočními motivy
  • Dej „Like“ naší stránce kolobezky.bike na Facebooku (https://www.facebook.com/kolobezky.bike)
  • Pošli nám fotku do zprávy se svým jménem, příjmením, adresou a e-mailem (bude zveřejněno jen křestní jméno a iniciála příjmení)
  • Dej vědět svým přátelům, aby „lajkovali“ právě Tvoji fotografii a vyhraj!

Autor vítězné fotografie od nás obdrží jako dárek zadní světlo COMET R USB nabíjecí černé. Autor fotografie na 2. místě od nás dostane: zámek na koloběžku BBB BBL-51 MICROLOOP  a autor fotografie na 3. místě od nás získá: multiklíč na koloběžku BBB BTL-41S MAXIFOLD S.

Držíme vám palce a těšíme se na zimní obrázky s koloběžkami.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je firma kolobezky.bike s.r.o., Řepčínská 309/12, Olomouc, 779 00, IČO 04596781 zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 64299, dále jen „Organizátor soutěže“.

2. Jak soutěžit

a. Soutěž probíhá od 23. 12. 2016 do půlnoci 14. 2. 2017.

b. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“.

c. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

3. Pravidla hry

a. Soutěžní zadání: Účastník soutěže zašle fotografii ze zimní vyjížďky, případně s vánočními motivy (vánoční stromeček, baňky, řetězy, dárky apod.), přičemž podmínkou je, aby na fotografii byla koloběžka, případně alespoň její část a bylo jasně vidět, že se jedná o fotografii v zimě (např. zimní oblečení, sníh, stromeček apod.).

b. Účastník soutěže označí Facebookovou stránku kolobezky.bike „To se mi líbí“, aby se mohl soutěže zúčastnit. Účastník posílá od 23. 12. 2016 do 14. 2. 2017 fotografii DO ZPRÁVY na Facebookové stránce kolobezky.bike (https://www.facebook.com/kolobezky.bike). Jeden účastník posílá pouze jednu fotografii. Účastník k fotografii přidá své jméno, příjemní, adresu a e-mail, aby bylo možné ho v případě výhry kontaktovat. Příjmení účastníka, adresa a jeho e-mail nebudou zveřejněny u příslušné fotografie ve vytvořené fotogalerii na Facebooku, bude uvedeno pouze jeho křestní jméno a iniciála příjmení. Soutěžící zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že je autorem fotografie a dává jejím zasláním organizátorovi soutěže právo disponovat touto fotografií a použít ji i k propagačním účelům a rovněž na webových stránkách www.kolobezky.bike.cz (a také na Facebooku, Twitteru, Google+ této firmy). V případě, že vznikne podezření, že účastník zaslal do soutěže fotografii, ke které nemá autorská práva, může organizátor soutěže požadovat po účastníkovi soutěže potvrzení autorství další doplňkovou fotografií. Pokud organizátor zjistí, že účastník soutěže zaslal fotografii, ke které nevlastní autorská práva, bude takový účastník ze soutěže vyřazen.

c. Vyhrávají 3 fotografie, která získají ve Fotogalerii Facebookových stránkách kolobezky.bike od 23. 11. 2016 do 14. 2. 2017 nejvíc „liků“.

4. Výhry a výherci

Tři nejvíce „lajkované“ fotografie získají tyto ceny:

1. místo na FB kolobezky.bike: zadní světlo COMET R USB nabíjecí černé v hodnotě 799 Kč

2. místo na FB kolobezky.bike: zámek na koloběžku BBB BBL-51 MICROLOOP v hodnotě 497 Kč

3. místo na FB kolobezky.bike: 1multiklíč s desti funkcemi BBB BTL-41S MAXIFOLD S v hodnotě 338 Kč

5. Všeobecné podmínky

a. Výherci budou zveřejněni na Facebook (FB) stránkách kolobezky.bike a na webových stránkách www.kolobezky.bike.cz (a také na Twitteru a Google+ této firmy). Výherci budou organizátorem soutěže kontaktováni formou e-mailové komunikace.

b. Výherce se bude moci o svou výhru přihlásit nejpozději do 20. 2. 2017.

c. Pokud se bude výhra zasílat poštou, organizátor soutěže nenese zodpovědnost za případnou ztrátu či jiné zneužití zásilky. Organizátor soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

d. Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k vyzvednutí výhry. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu o výhře. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 72 hodin od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

e. Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,

b) účastník k fotografii nemá autorská práva,

c) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,

d) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,

e) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,

f. O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.

g. Během soutěže je zakázáno hlasování prostřednictvím falešných účtu. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty účastníky, kteří se pokouší k vítězství dopracovat manipulací, podvodem a nečestným jednáním, a to kdykoliv během trvání soutěže. Organizátor si dále vyhrazuje možnost zrušit soutěž, pokud budou účastníci během soutěže podvodně jednat.

h. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

a. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho Facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

b. Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Organizátor soutěže je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

c. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

7. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Změna pravidel vyhrazena. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: https://www.kolobezky.bike.cz/soutez-vanoce-2016.