Soutěž: O nejvtipnější odpověď – červen 2017 | kolobezky.bike
Půjčovna a prodej koloběžek Olomouc
604 851 388kontaktFacebookTwitterGoogle+Instagram

Soutěž: O nejvtipnější odpověď – červen 2017

Soutěž: O nejvtipnější odpověď

Pojďte si s námi zasoutěžit o tento praktický doplněk na vaši koloběžku!

Soutěž bude probíhat na Facebookových stránkách kolobezky.bike a soutěž se jmenuje „O nejvtipnější odpověď“. Zúčastnit se může úplně každý, kdo by rád získal zdarma doplněk na svou vlastní koloběžku či chtěl udělat radost někomu z blízkých, kteří již koloběžku mají.

Soutěž bude probíhat na Facebooku kolobezky.bike od 26. 6. 2017 do 3. 7. 2017. Zapojte do soutěže vaši rodinu, přátelé a kolegy, zvýší se tak šance na vaši výhru. Podmínku účasti v soutěži je, abyste dali „like“ Facebookové stránce kolobezky.bike. Následně stačí pod obrázek KlickLight napsat do komentáře, proč byste právě vy měli tento praktický doplněk vyhrát. Nejvtipnější odpověď vyhrává! Jeden účastník může zaslat pouze jeden komentář. Výherce bude jeden a bude kontaktován přes svůj Facebookový profil. O výsledku, tedy o nejvtipnější, rozhoduje pořadatel soutěže.

Jak se zúčastnit:

Držíme vám palce a těšíme se na vaše vtipné nápady.    

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátorem soutěže je firma kolobezky.bike s.r.o., Řepčínská 309/12, Olomouc, 779 00, IČO 04596781 zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 64299, dále jen „Organizátor soutěže“.

2. Jak soutěžit

a) Soutěž probíhá od 26. 6. 2017 do 12:00 dne 3. 7. 2017.

b) Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“.

c) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 3. Pravidla hry

a) Soutěžní zadání: Účastník soutěže napíše do komentáře pod adaptérem, který je hlavní výhrou, důvod, proč by měl vyhrát právě on. Nejvtipnější komentář vyhrává.

b) Účastník soutěže označí Facebookovou stránku kolobezky.bike „To se mi líbí“, aby se mohl soutěže zúčastnit. Účastník posílá komentář od 26. 6. 2017 do 12:00 dne 3. 7. 2017 (https://www.facebook.com/kolobezky.bike). Jeden účastník posílá pouze jeden komentář. Účastník bude v případě výhry kontaktován přes svůj Facebookový profil a bude po něm vyžadována adresa a e-mailový kontakt. Adresa účastníka ani jeho e-mail nebudou zveřejněny u výherního komentáře. Soutěžící zasláním komentáře do soutěže potvrzuje, že je výroku a dává jejím zasláním organizátorovi soutěže právo disponovat tímto výrokem a použít ho i k propagačním účelům a rovněž na webových stránkách www.kolobezky.bike.cz (a také na Facebooku, Twitteru, Google+ této firmy). Pokud organizátor zjistí, že účastník soutěže se zapojil do soutěže vícekrát, pak bude takový účastník ze soutěže vyřazen.

 4. Výhra a výherce

   Výhra je tato:

https://www.kolobezky-kostka.cz/svetla/604-adapter-se-svetlem-klicklight-8596072004968.html

5. Všeobecné podmínky

a) Výherce bude zveřejněn na Facebook (FB) stránkách kolobezky.bike a na webových stránkách www.kolobezky.bike.cz (a také na Twitteru a Google+ této firmy). Výherce bude organizátorem soutěže kontaktován formou zprávy na Facebooku.

b) Výherce se bude moci o svou výhru přihlásit nejpozději do 20. 5. 2017.

c) Pokud se bude výhra zasílat poštou, organizátor soutěže nenese zodpovědnost za případnou ztrátu či jiné zneužití zásilky. Organizátor soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

d) Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k vyzvednutí výhry. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu o výhře. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 72 hodin od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

e) Organizátor soutěže, je oprávněn ze soutěže vyřadit komentáře, které:

1) neodpovídají zadanému tématu soutěže,

2) jsou vulgární a sprosté,

3) obsahují rasistická či xenofobní vyjádření,

4) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,

5) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,

6) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže

O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.

  1. Během soutěže je zakázáno hlasování prostřednictvím falešných účtu. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty účastníky, kteří se pokouší k vítězství dopracovat manipulací, podvodem a nečestným jednáním, a to kdykoliv během trvání soutěže. Organizátor si dále vyhrazuje možnost zrušit soutěž, pokud budou účastníci během soutěže podvodně jednat.
  2. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.    

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho Facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

b) Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Organizátor soutěže je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

c) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

 7. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: https://www.kolobezky.bike.cz.